top of page

NUMMERTJESSYSTEEM

Voor een betere dienstverlening hebben wij gekozen voor een nummertjessysteem. Dit heeft het voordeel dat wanneer U dat wenst, U tijdelijk de wachtkamer kan verlaten in afwachting dat U aan de beurt bent. Voor hen die wensen te blijven zal het in de wachtkamer dan weer rustiger zijn. Vele patienten hebben niet de tijd om uren in een overvolle wachtzaal te komen zitten wachten. Ik denk hier bijvoorbeeld aan mensen met kinderen of mensen die de ganse dag gewerkt hebben en personen die nog huishoudelijke taken te doen hebben, maar ook aan de patienten die wegens hun gezondheidstoestand niet langdurig kunnen zitten. Ik heb voor dit nummertjessysteem gekozen in de hoop hier iets te kunnen aan verhelpen.

Praktisch:

 1. De nummertjes zijn te bekomen aan de automaat in de gang

 2. 15 minuten voor het begin van de raadpleging (dus vanaf 8u15 voor de ochtendraadpleging en vanaf 17u45 voor de avondraadpleging.

 3. Elke patient neemt één nummertje. (maar twee nummertjes wanneer U met 2 personen komt om onderzocht te worden)

 4. Neem ook twee nummertjes wanneer U verwacht of er reeds afgesproken werd, dat een technische verstrekking nodig zal zijn. (Voorbeelden zijn: een bloedname, nemen van een uitstrijkje, verwijderen van een gips, nemen van een electrocardiogram enz...)

 5. De volgorde waarin U onderzocht wordt, wordt bepaald door het nummer op het bonnetje.

 6. Het nummer dat aan bod is, wordt weergeven op display in de inkomhall.

 7. Ook kan U dit nummer terugvinden op de website van de praktijk

 8. Reken ongeveer 10 minuten per nummertje .

 9. Probeer op tijd aanwezig te zijn. Voor de goede gang van zaken en om onaangename conflicten met medepatienten te vermijden, zijn wij verplicht te vragen om een nieuw nummertje te nemen, wanneer U uw beurt voorbij hebt laten gaan

 10. Gelieve de nummertjes te nemen voor 10 uur ’s morgens (ochtendraadpleging) en voor 20u (avondraadpleging) . De raadpleging eindigt pas wanneer alle nummers die voor 10u 's morgens of 20u 's avonds genomen werden aan bod zijn gekomen.

 11. Tracht uit respect voor de andere patienten aanwezig te zijn. Wanneer U niet komt opdagen wil dit zeggen dat de tijd die voor U voorzien was, niet kan ingevuld worden en dat andere patienten dan nodeloos lang moeten wachten.

bottom of page