top of page

ADVIES

Telefonisch advies of opvragen van laboresultaten gebeurt bij voorkeur niet tijdens de raadplegingsuren omdat het vlot verloop van de raadpleging stoort. Daarom is er op maandag, dinsdag; donderdag en vrijdag een uur voorzien waarop u telefonisch contact kan opnemen voor dergelijke zaken, telkens tussen 14:00 en 15:00.

Uw arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, echt en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Uw arts schrijft steeds medicatie voor, voor een tijdspanne tot de volgende consultatie, waarop hij controle nodig acht. Tussentijds afhalen van voorschriften zou dus niet nodig mogen zijn! Het stoort het vlot verloop van de raadpleging

bottom of page